Gesprek met de arts kan doorslaggevend zijn.

Gesprek met de arts kan doorslaggevend zijn.

Een gesprek met je arts kan doorslaggevend zijn. Waarom? Omdat je de juiste informatie nodig hebt, alternatieven moet kunnen afwegen en risico’s moet kunnen inschatten. Het gaat om jouw leven, jouw lichaam en jouw behandeling ten slotte.

De kans dat je in de toekomst te maken krijgt met een chronische ziekte is helaas aanzienlijk.

In 2009 waren er ruim 4 miljoen chronisch zieken, in 2025 zullen dat er rond de 5½ á 6 miljoen zijn. (Bron: RIVM, Vergrijzing en toekomstige ziektelast, Prognose chronische ziektenprevalentie 2005- 2025).

Waarom benadruk ik dit, omdat het van groot belang is dat je goed leert communiceren met je arts of zorgverlener. De meerderheid van de klachten van chronische patiënten gaat over omgang en communicatie. Ruim de helft van deze patiëntengroep durft tijdens een gesprek niet verder te vragen.

Ook al ben je geen chronisch patiënt, iedereen krijgt vroeg of laat met een arts en ons gezondheidszorgstelsel te maken. Een gesprek met je arts voert iedereen dus wel.

Als je weet hoe en met welke vragen je het gesprek met je arts aangaat, zul je meer zelfvertrouwen krijgen. En je zult je verbazen over de uitkomsten.

Bezoek huisarts.

Laatst was ik zelf ook bij de huisarts, last van pijn in het duimgewricht, ja, op sommige plekken heb ik artrose, dat was al bekend. Maar toen ik de dokterskamer verlaten had, bedacht ik dat ik dat bobbeltje op mijn hand niet had laten zien. Zelfs als verpleegkundige was ik dat dus vergeten. Ik bedacht me dat het ook voor mij handig zou zijn om, ook al is het klein, van te voren op te schrijven wat ik wil bespreken.

Vervelend als je nog met vragen blijft zitten. Soms kunnen ze niet worden opgelost zonder nog een keer terug te gaan. Maar ja, dat wil ik eigenlijk niet.

Een zoektocht op internet loste ook niets op, te veel informatie. En ….. is dat wel betrouwbaar?

Mijn vraag blijft dus hangen of dat éne bobbeltje niet ook iets te maken kan hebben met de pijn in mijn duimgewricht. En kan dat geen kwaad?

Cijfers laten het volgende zien.

grafiek van sterfgevallen

Kanker nog steeds doodsoorzaak nr 1

Nu heeft bijna één derde van de Nederlandse bevolking een chronische ziekte, het aantal nu is 5,3 miljoen.

Een ding is zeker, dit cijfer zal nog flink gaan stijgen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verwacht een stijging in het aantal diabetes patiënten van 740.000 in 2007 tot 1,3 miljoen in 2025. Een stijging met ruim 75%.

Misschien leef je in een roze wolk.  En denk je als een ziekte mij overkomt kan dit worden opgelost met de huidige stand van de wetenschap.

Even voor alle duidelijkheid: een chronische ziekte is een ziekte die niet te genezen is. In 2030 zullen  er 7 miljoen chronische patiënten zijn.

Per dag overlijden in Nederland 390 mensen. Ondanks alle technische mogelijkheden sterft meer dan de helft van alle mensen in Nederland aan kanker of hart- en vaatziekten.

Sterfgevallen door kanker

Het vertrouwen van chronische  patiënten in de zorg is hoog, we hebben ook één van de beste zorgstelsels in de wereld. Maar zelf het heft in eigen hand nemen, ook wel eigen regie genoemd, lukt nog steeds niet erg best. Is dat vertrouwen wel terecht?

Opvallend is dat hoger opgeleide en jonge chronisch zieken kritischer zijn. Maar velen, ook mondige en hoog opgeleide mensen,  worden overweldigd door de status van de arts en zijn kennis en durven geen vragen te stellen of zijn bang om lastig gevonden te worden. (Frosch en collega’s, 2012)

Waar heb je behoefte aan in een gesprek met je arts?

Artsen hebben al na 18 seconden de diagnose gesteld. Daarna gaan ze behandelingsgericht denken.

Uit een onderzoek van de RVZ blijkt dat bijna de helft van de patiënten zich serieus genomen voelt.

Van het aantal adviezen dat in de oncologie in ziekenhuizen werd gegeven, werd meer dan 75% weer vergeten.

De meeste patiënten willen meer informatie dan gegeven wordt. Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid van de patiënt dan stijgt. Bovendien wordt meer van de informatie onthouden en begrepen.

Dus je wilt gekend en begrepen worden? je wilt serieus genomen worden? je wilt een gesprek met je arts en niet dat er over jou besloten wordt?

Je wilt onthouden wat er is gezegd in een gesprek met je arts? Je wilt samen beslissen?

Of wil je niet lastig gevonden worden? Niet te veel tijd in beslag nemen van het spreekuur? Onderneem in dat geval geen actie en maak je ondergeschikt aan de dokter.

Nu is het tijd om de jarenlange gewoonte van de arts om alles van bovenaf te regelen en te beslissen, paternalisme genoemd, te veranderen.

Het medische model dat jarenlang dominant was en gekenmerkt werd door paternalisme en eenzijdigheid heeft diepe sporen nagelaten en kleurt nog altijd de wederzijdse verwachtingen van patiënt en zorgverlener.(RVZ De participerende patiënt)

Kom op voor je zorg!

Wat kun je doen.

Je moet van te voren weten wat je vraagt.  Je klachten en vragen noteren heeft een bewezen therapeutisch effect.

De Nederlander bezoekt de huisarts gemiddeld iets meer dan 4 maal per jaar (CBS). Des te meer reden om aandacht aan het gesprek te besteden. Jezelf hierin bekwamen zal zijn vruchten afwerpen. Oefening baart kunst.

Als je het bij je huisarts leert, kun je het ook makkelijker toepassen mocht een chronische ziekte je treffen.

De afgelopen 30 jaar is de arts sturend geweest in gesprekken. Tijd dus om als je bij de dokter komt zelf meer regie te nemen. Waarom niet nu daar mee starten?

Een eenvoudige klacht waarmee je naar de huisarts gaat? Probeer mijn hulpmiddel eens uit.  Mijn eigen ervaring is dat de arts compleet anders op je zal reageren.

De uitkomst van een gesprek met de arts moet zijn gezamenlijke besluitvorming Hierbij vraagt de arts de patiënt naar diens ideeën, wensen en voorkeuren en nodigt de patiënt uit om samen over de opties na te denken. Mocht je niet zo’n arts spreken, stel dan de juiste vragen om echt gehoord te worden.

Ik wil mijn vragen bepalen

Artsen zijn niet goed in staat om een inschatting te maken van de rol die de patiënt wil innemen in het besluitvormingsproces (Say et al., 2003).

Ook de patientenfederatie nederland geeft bruikbare tips over een gesprek met je arts.

Post Tags

Blog,Gesprek met arts of hulpverlener,Samen besluiten nemen,zelfmanagement

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zes + zes =